Wat we doen

Persoonlijk veerkrachtig & zakelijk stevig

Vitaliteit&Energie

Vitaliteit&Veerkracht

Leiderschap&Coach vaardigheden 2

Kampvuurgesprek

Vitaliteit&Time-management

Leiderschap&Coach vaardigheden 1

Team ontwikkeling

Wat wij doen?

Individuele coaching  

  • Coaching bij YOBBwijs betekent aandacht voor jouw coachvraag met het oog op een speciaal op maat gemaakt coaching traject. We leggen de juiste kaders, om te zorgen dat iedereen vertrouwen krijgt in het traject. Vervolgens werken we samen stapsgewijs naar het ontwikkelen van vaardigheden, waarmee je vervolgens gaat handelen naar de doelen die jij wilt behalen.  
  • Onze coaching trajecten zijn gericht op het creëren van een balans tussen jouw persoonlijke uitdagingen. Onze werkvormen en materialen waarvan al vele organisatie met succes gebruik hebben gemaakt, sluiten optimaal aan bij jouw uitdagingen en doelen.   
  • Focus op een specifiek onderwerp en werk naar een tastbare oplossing. Voorbeeld: Ondanks dat je werk niet af is ga je toch voldaan naar huis, omdat je het belangrijkste werk als eerst gedaan hebt.  
  • Assertiviteit – Nieuwe inzichten – Doorbreken van patronen  
    Ont-stressen – Kwaliteit en uitdagingen – Waarde en toegewijd handelen  
  • Bijvoorbeeld: Je waan van de dag omdraaien naar bewust keuzes maken, in een goede flow zitten en stress verminderen door actie en ontspanning af te wisselen.  

 Over de act methode (subkopje toevoegen) –> zie infografic  

ACT- coaching bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.   

Acceptance houdt in dat je een pas op de plaats maakt en leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je zult merken dat je niet meer zo snel vastloopt en meer ontspannen in het leven gaat staan.   

Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw investeren in jezelf. Je begint met inzichtelijk krijgen van wat jij echt waardevol vindt in het leven, waarna je concrete actie gaat ondernemen om dat te bereiken.  

De YOBBwijs coaching is altijd maatwerk: er is niet een vaste volgorde in de “zes” van ACT. We stemmen de coaching op jouw persoonlijke vragen en doelen af.    

Quote
deelnemer

Quote
deelnemer

Quote
deelnemer